Içeri girAgza bol
Maglumat goşmak
Sagbol maña vagtyñy gidirip meni bagtly günlerde ýaşadanyña sagbol....By: Balajyk
wWw.Halypa.Ru Halypalar Bu Ýerde
Diňe agzalar üçin!
Maglumat goşmak
Iki ikiñ dört bolar Gyz ÿashy on dört bolar Gyz on dörtden gecensoñ Oglanlara dert bolar! Güneş
Statistika
#
wWw.Soyguli.Ru 2019-2020ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
By Kakabaýew Atamyrat
PerMaN