Içeri girAgza bol
Maglumat goşmak
Hakyky soygi ynamdan sylag hormatdan baslanya,puly gorende dal olum gelende taslanya.....By;DALIJE
wWw.Halypa.Ru Halypalar Bu Ýerde
Baş sahypa | Düzgünnama
Umumy düzgünler
Garşylyk
Agza bolmak
Mowzuk açmak
Habar galdyrmak
Maslahatlar
Maglumat goşmak
Egerde adam size ýamanlyk etse, giň boluň, oňa süýji beriň. Ýene ýamanlyk etse, ýene süýji, şekolat beriň. Ýene ýamanlyk etse, ýene-de süýji beriň. Goý süýji (сахар) kesel bolup ölsün .
Statistika
#
wWw.Soyguli.Ru 2019-2020ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
By Kakabaýew Atamyrat
PerMaN