Içeri girAgza bol
Maglumat goşmak
Söýmek skripka çalmak ýalydyr,bilmeýän erbet ses çykarar....
wWw.Halypa.Ru Halypalar Bu Ýerde
Kitaphana
Gözleg | Облако тегов
» Ertekiler 3
Ertekiler dunyasi
» Halk doredijiligi 5
» Romanlar 0
» Shahyrlaryn biografiyalary 4
» 2 nji gezek dunya geldim 0
Bir ulyrak &yacute;aşan adam &ouml;z 25-&yacute;aşly ogly bilen otla m&uuml;n&uuml;p, &ouml;z orunlaryna ge&ccedil;ip otur&yacute;arlar. &Yacute;igit penjir&auml;niň &ouml;ň&uuml;nde oturyp daş-t&ouml;weregi synlap bar&yacute;ardy. Otly gymyldap &yacute;&ouml;r&auml;p ugranda ol elini a&yacute;nadan daşyna &ccedil;ykaryp howanyň elini sypalap barşyny synla&yacute;ardy. Birdenem: <br /> - Kaka, seret, &auml;hli baglar bizden yza gid&yacute;&auml;r&auml;, g&ouml;r&yacute;&auml;ňmi? &ndash; di&yacute;ip begen&ccedil;li seslenipdir. Ol adam jogabyň &yacute;erine &yacute;ylgyryp oň&yacute;ar. Bularyň &yacute;anynda bir &auml;r-a&yacute;al hem oturan ekeni. Olar 25-&yacute;aşly oglanyň &ouml;z&uuml;ni &ccedil;aga &yacute;aly alyp bar&yacute;andygyna bir hili bolupdyrlar. Birden &yacute;aňky &yacute;igit &yacute;ene gygyrypdyr:- Kaka, g&ouml;r&yacute;&auml;ňmi, ana ol &yacute;erde k&ouml;l, ha&yacute;wanlar bar... Asmandaky bulutlaram biz bilen&yacute;&ouml;r&auml;p bar&yacute;ara.Oturan &auml;r-a&yacute;al bu oglanyň hereketlerini &ouml;r&auml;n geň g&ouml;r&uuml;pdirler, kakasyna seretseler welin onuň &yacute;&uuml;z&uuml;nde hi&ccedil; hili geň galma alamatlaryny g&ouml;rm&auml;ndirler. Birden &yacute;agyş &yacute;agyp ugrapdyr. Onuň damjalary oglanyň ellerini &yacute;uw&yacute;ardy. &Yacute;igit &yacute;ene-de bu &ldquo;gudrata&rdquo; begenip kakasyna şe&yacute;le di&yacute;&yacute;&auml;r: <br /> - Kaka, seret &yacute;agyş &yacute;ag&yacute;ar, meniň ellerimi &yacute;uw&yacute;ar. G&ouml;r&yacute;&auml;ňmi, kaka? Bir zada bir k&ouml;mek etmek ni&yacute;eti bilen zordan &ccedil;ydap oturan &auml;r-a&yacute;al ahyry oglanyň kakasyna &yacute;&uuml;zlen&yacute;&auml;rler: <br /> - N&auml;me &uuml;&ccedil;in ogluňyzy g&ouml;rkezmek &uuml;&ccedil;in hassahana &auml;kideňzok?Oglanyň kakasy ulydan demini alyp: <br /> - Biz edil &yacute;aňja hassahanadan geldik. Şu g&uuml;n meniň oglum ikinji sapar d&uuml;n&yacute;&auml; indi. &Ccedil;&uuml;nki onuň g&ouml;zleri &yacute;aňyja b&uuml;tin d&uuml;n&yacute;&auml;ni g&ouml;r&uuml;p başlady &ndash; di&yacute;&yacute;&auml;r.
Umumy: 5
Maglumat goşmak
Psihologiki test: 1. Lýustra serediň. 2. Siz lýustra seretdiňizmi? 3. Näme üçin?
Statistika
#
wWw.Soyguli.Ru 2019-2020ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
By Kakabaýew Atamyrat
PerMaN