Içeri girAgza bol
Maglumat goşmak
Ýagşyny Älem arzuwlar.
MegaTime.uz - siz kutgan portal!!!
wWw.Halypa.Ru Halypalar Bu Ýerde
Dogulan güniňiz gutly bolsun!
Saýdymyz Liderleri»Lider bolmak


Forum
(465 / 1272)

Kitaphana
(12)

Agzalar
(220)

Albomlar
(16 / 169)

Saýt dükany
(12/4)

Saýtda
1 / 1

Aktiwler

Ýüklemler
(0)

Dolandyryjylar
Soňky paýlaşylan suratlar
Saýtymyzyň göreldeli agzalary!
Arslanalayew [off]
Meniň Her işde bir haýyr bardyr atly mowzugymy 6 gezek haladylar we maňa Forumyň göreldeli agzasy medaly, +600 ball, +6 manat, 3 günlik Gold
prensesa [off]
Meniň ynan Parahadym atly mowzugymy 6 gezek haladylar we maňa Forumyň göreldeli agzasy medaly, +600 ball, +6 manat, 3 günlik Gold hasap, halanylan
Merjenjanym [off]
Meniň sana en cok ben yakisdim atly mowzugymy 6 gezek haladylar we maňa Forumyň göreldeli agzasy medaly, +600 ball, +6 manat, 3 günlik Gold hasap,
Arslanalayew [off]
Meniň Uzak ýaşamagyň syry atly mowzugymy 6 gezek haladylar we maňa Forumyň göreldeli agzasy medaly, +600 ball, +6 manat, 3 günlik Gold hasa
» VIP Mowzuklar
- ynan Parahadym
- Her işde bir haýyr bardyr
- sana en cok ben yakisdim
- Uzak ýaşamagyň syry
* Туркменские песни
* Андроид Проограммы
* Минусы
* Туркменские клипы
* Приколы
Mowzuklar| Düzgünnama
SÖÝGI ARMANDA GOÝMAZ, Orazjan tarapyndan, 04.04.2020 / 21:51 paýlaşyldy!
170
Nije menzil-messanlara ýol salyp, Yshk kerweni gonup-göçüp baradyr. Älemi añk edip, dünýä al salyp, Ýazlara gujagyn açyp baradyr. Çyn söýgüler ejizligi terk eder, Yshk juwan ýashadar - egbarda goýmaz. Söýgüsiz ömürler, gör, ne elheder, Söýen köñli bagt armanda goýmaz... D. Annamyradow....dowamy...
14 4 8

seni seyrederim, Merjenjanym tarapyndan, 04.04.2020 / 21:50 paýlaşyldy!
170
saclarin ucusurdu ruzgardan yanindan seni seyrederdim gunes yakardi deniz yanardi sen konusurdun dinlardim gulerdin... susardin dusunurdun benimle el ele yurudun yol biterdi... gormezdim seni zaman yil yil gecerdi uzakdan cok uzaklardan seni seyrederdim...dowamy...
9 6 3

Siirler, Merjenjanym tarapyndan, 04.04.2020 / 21:49 paýlaşyldy!
170
seni saklayacagim seni saklayacagim inan yazdiklarimda cizdiklerimde sarkilarimda sozlerimde sen kalacaksin kimse bilmeyecek ve kimseler gormeyecek seni yasayacaksin gozlerimde sen goreceksin duyacaksin parildayan bir sevi sicakligi uyuyacaksin uyanacaksin bir gun tam anlatmaya bakacasin gozlerimi kapayacagim anlayacaksin.........dowamy...
6 3 2

Turkce ask siir 2, Merjenjanym tarapyndan, 04.04.2020 / 21:13 paýlaşyldy!
170
Sana gitme demeyecegim, usuyorsun ceketimi al gunun en guzel saatleri bunlar yanimda kal sana gitme demeyecem gene de sen bilirsin yalanlar istiyorsan yalanlar soyleyeyim incinirsin saana gitme demeyecegim ama gitme Lavinia adini gizleyecegim sende bilme Lavinia...dowamy...
12 4 5

!!!!!!, Betje tarapyndan, 04.04.2020 / 21:05 paýlaşyldy!
170
Bir ynsan seniň düýşüňe girse 1 gün(duşenbe) seni sylaýa 2 sen hakda pikir etýä 3 onuň düýşüne kän girýäň 4 Ol seni söýýär 5. seni gawanýar 6 senden gaty görýä 7 Seniň bn duşmak isleýä Gaşyň çekse 1. seni göresi gelýär 2 Hata (sms) garaş 3.Täzelik 4 Duşusyga garaş 5.Seni gabanýar 6 Ýatlaýar 7. Begenýäň Asgyran güniň 1. Biri gelýär 2.Biri erbet seretýär 3.Gyz oglana seretýär 4. Biri ýatlaýar 5.Biri seni soraýar 6 Joraň...dowamy...
7 4 6

Kabam ejem, Tesla tarapyndan, 04.04.2020 / 20:39 paýlaşyldy!
170
Bir gyzjagaza ejesi alma getirip beray diyipdir.Gyzy 2 sany alma yuwup ejesinin yanyna barypdyr.Ejesi sol almalaryn birine elini uzadanda gyzy almany dislapdir.Ejesi gen gorup beyleki alma elini uzadanda gyzy beyleki almany hem dislapdir.Sonra ejesinin gozunden yas gaytjak yaly bolupdyr.Sonra gyzy ejesine eje sag elimdaki alma suyji ekeni diyipdir.Hormatly agzalar netijesine garasmakanyz hic hacan bir zatdan suphelenman.H...dowamy...
11 4 8

“Ene-atanyň göwni ogulda-gyzda, ogul-gyzyň göwni dag bilen düzde”, Arslanalayew tarapyndan, 04.04.2020 / 19:12 paýlaşyldy!
170
Gyşyň gylyksyz günleri entek dowam edýärkä, bahar paslynyň ýaňy bir ukudan oýanyp başlan günleriniň birinde Maks atly bir ýaş, dogumlyja garynja ber-başagaý bolup barýardy. Ol hinine girip girmänkä: «Buşluk, indi her kim işli işi bilen bolubermeli!» diýip jar çekdi. Bu habary eşiden garynjalar şatlyk-şowhun bilen herekete geçmäge başladylar. Görnüşi ýaly, Maks bir zatlaryň anygyna ýetip, habary garynjalar ordasyna ýetirme...dowamy...
10 2 2

Akylym üçin, max tarapyndan, 04.04.2020 / 18:55 paýlaşyldy!
170
Yat ezizim eyyäm gije düshipdir, Gözleriñden yeller bolup öpeyin. Asuda gijäniñ rahatlygyny, Seniñ üstiñe yorgan edip yapayyn. *** Yat ezizim eyyäm ayam yashypdyr, Onuñ ornuna özim göge çykayyn. Garanky gijäniñ böwsip tümligin, Aya derek yshk çyragyn yakayyn. *** Yat ezizim gijäniñ yary ashypdyr, Seniñ çekjek gamlaryñ özim çekeyin. Yum gözleriñ,sypalayyn bashlaryñ, Saçlaryñy sypap saba çykayyn. *** Yat ezizim günler ornun...dowamy...
21 17 7

hemmelere arzuwum, prensesa tarapyndan, 04.04.2020 / 18:21 paýlaşyldy!
170
Dodagyndan opup "hemme zadymsyn"diyeni dal, Alnyndan opup "geljegimsin"diyen yarynyz bolsun INSHALLAH BY:Prensesa__00...dowamy...
12 3 3

Türkçe goşgyň türkmençesi..., Arzuw tarapyndan, 04.04.2020 / 16:46 paýlaşyldy!
170
Seni bulmaktan önce aramak isterim, Seni sevmekten önce anlamak isterim Seni bir ömür boyu bitirmek değilde Sana hep yeniden başlamak isterim.. Türkmençesi: Seni tapmakam, gözlemek islärin, Seni söýmäkäm, düşünmek islärin, Seni bir ömür boýy gutartmak dälde, Saña hemişe täzeden başlamak islärin.......dowamy...
13 3 6

Yatlarsyn meni, Olya tarapyndan, 04.04.2020 / 15:44 paýlaşyldy!
170
Wagt gecip bir gun geler, Aglap,yatlarsyn meni Gecen gunler yada duser Kuysap,yatlarsyn meni Bir gun gelip yeke aglap Umytsyza umyt baglap Okunip,yurek daglap Kuysap,yatlarsyn meni Ol aydan ajy sozun Unutmaryn gara gozun Bagtly bolarys diyen sozun Okunip,yatlarsyn meni Bilmedimde kimde guna Wada beren ilki senä Islämok yekeligi menä Okûnip ÿatlarsyn meni.. Awtory:Jumageldi Allaberdiýew...dowamy...
9 3 6

Turkce ask siir, Merjenjanym tarapyndan, 04.04.2020 / 14:46 paýlaşyldy!
170
Seni bulmaktan once aramak isterim, Seni sevmekten once anlamak isterim, Seni bir yasam boyu bitirmek degil de, Sanahep,hep yeniden baslamak isterim.......dowamy...
14 6 6

...meniñ Ejem - Bulut diýip gygyraryn., Orazjan tarapyndan, 04.04.2020 / 14:01 paýlaşyldy!
170
EJEME Eje, kelläñ agyrýarmy? Eje, kesellemesene. Bulut hakda goshgy ýazdym, Gel, otur-da diñlesene. O nämüçin ýüzüñ salyk? Begenip ýylgyrshyñ ýagty. Bulut gutarypmy ýagyp, Topraga siñdirip bagty. Gussalanýañmy buludyñ Soñy puç bolandyr öýdüp? Barlygyñ kanuny sheýle, Gidenler dolanar gaýdyp. Adamlar dörärler gaýta, Eje, bulut ýene geler. Shonda aglap goshgy ýazsam, Belki, özüñe öwrüler. Menem senden aladaly, Bilýän,...dowamy...
13 3 7

Dünýä inmänkä Tañry bilen gürleshen oglanjyk., Orazjan tarapyndan, 04.04.2020 / 13:29 paýlaşyldy!
170
Rowaýatda aýdylyshyna görä, täze dünýä inmeli çaga dünýä inmeginiñ salym öñinçäsi Tañra ýüzlenipdir: - Eger häzir dünýä insem, nädip ýashap bilerkäm, meniñ heniz elimden gelýän zadam-a ýok? Tañrydan owaz gelipdir: - Men saña bir perishde sowgat ederin, onuñ ähli aladasy sen bolarsyñ. Ol seni bagtly eder. - Men onuñ dilini hem bilemog-a, nädip düshünisherkäm? - Ol seniñ düshünýän diliñde gürlär. - Eshidishime görä, Zemind...dowamy...
14 2 6

Suraty kompyuterde yaly ishlap beryan programma, Tesla tarapyndan, 04.04.2020 / 13:25 paýlaşyldy!
170
Hormatly myhman Bu adobe photosop programma arkaly name edip bolyany size oran gyzykly bolsa gerek gelin onda munun bilen tanysh bolalyn bu programmany play marketden yuklap bilersiniz yuklap bolanynyzdan son ol programma sheylebir effect fon montaz hyzmatyny kzine jemleyar ein siz hatda adobe photoshop programmasynyn edyan ishlerinin 78% ni telefonyzda hem edip bilersiniz ol programma bn siz suratlarnyza znacok loga hem...dowamy...
10 0 2

........, prensesa tarapyndan, 04.04.2020 / 13:23 paýlaşyldy!
170
Soymekmi govy ya-da soyulmek? Soymek mukaddesdir, Soyulmek bagt. Soyupde soyulmesen, Cekersin ajy, Soyulup soysen,vln Sen alarsyn tagt. by;Prensesa__00...dowamy...
8 1 5

Azajygam bolsa yylgyryñ, Olya tarapyndan, 04.04.2020 / 11:29 paýlaşyldy!
170
99sany negir bir jadyly kuyze tapyarlar.Icinden jyn cykyp: -men sizin bir dileginizi hasyl ederin. 1negr -hmmmm.Meni ak et onda Negr agarypdyr we owadan oglan bolupdyr. 99njy negr gulip otyr... 2nji negram Menem ak et onda 99njy gulip otyr 3 njem menem ak et onda 99-njy yere yykylyp gulip yatyr Garaz bary"Meni ak etde,meni ak et" Ahyry gezek 99nja yetipdir Jyn: Sen name gulip yatyrsyn,sen dilegin name? -ha ha ha solaryn...dowamy...
22 6 10

Tm Aydymcylary 3, admin tarapyndan, 04.04.2020 / 09:02 paýlaşyldy!
170
Oz halayan aydymcynyza ses berin...dowamy...
15 2 1

jogabynyza garasyan.2, Merjenjanym tarapyndan, 04.04.2020 / 08:56 paýlaşyldy!
170
onki soyguliden dost bolarmy? :krasn: su soragy bermegimin sebabi onki soygulim mana dostluk teklib etdi men name diyjegimi bilemmok mana komek edayinda!!! :krasn:...dowamy...
15 12 0

JAÑ KAKYLDY. SAPAK GUTARDY..., Berdi_TM tarapyndan, 04.04.2020 / 08:24 paýlaşyldy!
170
Dälileri Bu şäherden beýleki şähere göçürmek üçin uçara mündiripdirler. Ýöne şeýle bir how edýäler welin(geñ görmäñ bular däli. şonda-da) Lýotçik çydaman ýerine kömekçisini goýup näme bolýanyny görmek isleyar. Seretse hemme daliler alagow gygyrysyarlar. Onde biri sesini cykarman akykly otyr diyya. -sen name bulara gosulaññok diyse -men mollym bular okuwcylarym diyya hazir ara kesme sonun ucin sesimi cykarammok diyipdir....dowamy...
14 4 8

Umumy: 465
<< 1 2 3 4 5 ... 24 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Degişmeler
Gutlaglar
Tanyşlyk
Kömek Gerek
Durmuşy wakalar
Oýlanmalar ummany
Goşgular (1)
Goşgular (2)
Saglyk
Ulanyjylaryň saýty
Programmirleme dilleri
Pully hyzmat we teklipler
Söwda satyk
Taze tehnologiyalar
Türkmen aydym saz sungaty
Sayt tazelikleri
Sayt hakynda
Aydymlar

Library Map
Turkmen halk ertekileri

Maglumat goşmak
-näme üçin postda Polisyaň ýanyndan ýuwaşlyk bilen geçmeli?! - sebäbi Polisyalar çaga ýaly, birden köçä tarap ylgamaklary mümkin.
Statistika
#
wWw.Soyguli.Ru 2019-2020ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
By Kakabaýew Atamyrat
PerMaN