Içeri girAgza bol
Maglumat goşmak
Xayotimda ikkita korni bilaman, birinchisi: sendan boshga xech narsani ko'rmiman. Ikkinchisi: sen meni xech ko'rmisan... By Orazjan
MegaTime.uz - siz kutgan portal!!!
wWw.Halypa.Ru Halypalar Bu Ýerde
Saýdymyz Liderleri»Lider bolmak


Forum
(465 / 1272)

Kitaphana
(12)

Agzalar
(220)

Albomlar
(16 / 169)

Saýt dükany
(12/4)

Saýtda
1 / 0

Aktiwler

Ýüklemler
(0)

Dolandyryjylar
Soňky paýlaşylan suratlar
Saýtymyzyň göreldeli agzalary!
Arslanalayew [off]
Meniň Her işde bir haýyr bardyr atly mowzugymy 6 gezek haladylar we maňa Forumyň göreldeli agzasy medaly, +600 ball, +6 manat, 3 günlik Gold
prensesa [off]
Meniň ynan Parahadym atly mowzugymy 6 gezek haladylar we maňa Forumyň göreldeli agzasy medaly, +600 ball, +6 manat, 3 günlik Gold hasap, halanylan
Merjenjanym [off]
Meniň sana en cok ben yakisdim atly mowzugymy 6 gezek haladylar we maňa Forumyň göreldeli agzasy medaly, +600 ball, +6 manat, 3 günlik Gold hasap,
Arslanalayew [off]
Meniň Uzak ýaşamagyň syry atly mowzugymy 6 gezek haladylar we maňa Forumyň göreldeli agzasy medaly, +600 ball, +6 manat, 3 günlik Gold hasa
» VIP Mowzuklar
- ynan Parahadym
- Her işde bir haýyr bardyr
- sana en cok ben yakisdim
- Uzak ýaşamagyň syry
* Туркменские песни
* Андроид Проограммы
* Минусы
* Туркменские клипы
* Приколы
Mowzuklar| Düzgünnama
Her işde bir haýyr bardyr, Arslanalayew tarapyndan, 07.04.2020 / 10:44 paýlaşyldy!
170
Bir wagtlar Afrikadaky bir ýurtda hökümdarlyk edýän bir patyşa bardy. Hökümdar çagalykdan bile önüp-ösen dostuny hiç ýanyndan aýyrmazdy. Nirä gitse, ony-da öz ýany bilen äkiderdi. Patyşanyň bu dostunyň bolsa üýtgeşik bir sözi bardy. Isle öz başyna gelsin, isle başgasynyň; isle oňat bolsun, isle oňsuz ― her hadysa garşysynda hemişe şol bir sözüni gaýtalardy: ― Munda-da bir haýyr bardyr! Bir gün patyşa bilen hälki dosty a...dowamy...
12 3 6

hep seni isteyorum, prensesa tarapyndan, 06.04.2020 / 07:16 paýlaşyldy!
170
Istemem melek falan,bana bir kendi gelsin Yasadigim o cennetimde cehennemimde sensin, Saril bi kez icten inan ki olmuyor hic sensiz Kilometreler onemsiz sen tum dunyaya denhsin Eger gormek istersen son kez bak semaya Ask zaten gonuldedir gerek yok ricaya Nasil bir rahatlikdir insanlarda sevgi Hic bir zaman dusmesin ask dillerde iddiaya. by:prensesa...dowamy...
5 0 4

"Gabanyan", Begenchhh tarapyndan, 05.04.2020 / 20:01 paýlaşyldy!
Dashyña ùyshùrùp joralaryñy, sholar bilen gurlesheniñ gabanyan. Ayna bakyp daranyñda saçyñy, saña bakyan aynadan men gabanyan. Içerde oturamda yeke ozim, Yadyma dushende soyyan diyen sozùñ, Gozegime getirip yumsam gozlerim, Ynan seni oz-ozumden gabanyan. Dushushuga çagyramda ôziñi, Tutanymda pamyk yaly eliñi, Maña bakyp sùzeniñde gôzùñi, Dàli kimin ôz-ôzùmden gabanyan. YNAN SENI ÀHLI ZATDAN GABANYAN!!!...dowamy...
15 0 8

Oglanlara wesyetim, prensesa tarapyndan, 05.04.2020 / 15:59 paýlaşyldy!
170
Gyz gaharly getse-turup yzyndan git ! Gyz iteklese -gujakla, Gyz gaty gorup sogup gygyrsa-tutup gujaklap soyyan diy, Gyz gaharlanyp durka-sen yaman govja diy, Gyz dymsa-name bolany sora, Gyz bn soguseninizde-guna sende bolsa-bolmasa bagshla boldy et diy,sana kyn bolsada,sen erkek Gyz bn nayli erbet sogusendede sen aylanyp hic zad bolmadyk yaly gurlesmegi basar, Gyz onki sen yalnyslarny yatlasa on mn samsykdym bu vagt mn g...dowamy...
21 42 9

Toý goşgy, Gunesh tarapyndan, 05.04.2020 / 13:47 paýlaşyldy!
170
* *D.GARAÇOPAN “Toý”* Şagalaňly, şowhunly toý Daňdana çen dowam etdi. Toý sowuldy, bilmek gerek, Ondan kime näme ýetdi? Oňat meýlis – Hemmelere. Daýy-daýza, ýeňňelere. Goňşulara kän hysyrdy Hemem çoh derdeser ýetdi. Gudalara törden orun – Arzyly ýerden ýer ýetdi. Kimselere halat serpaý – Mata-marlyk, ýaglyk ýetdi. Ejem jana Şatlyk ýetdi. Tansçylara – ýadawlyk hem Keýpi-sapa birnemejik. Tost aýdana – ýetdi çapak, Gyjyt...dowamy...
10 1 4

soygulin bolsa seyle bolsun., prensesa tarapyndan, 05.04.2020 / 13:23 paýlaşyldy!
170
Özune seyle soyguli tap,sen nahilek bolsanam sana menin owadanjam diymane yaltanmasyn,sowsennizde sen telefony goyanda sana yzyna jan etmane namys etmesin,seni yitirmekden gorksun.Goy,ol sana yol gorkezsin sana name etmeli ve etmeli daldigini aytsyn !:roza: by;Prensesa...dowamy...
17 9 9

sana en cok ben yakisdim, Merjenjanym tarapyndan, 05.04.2020 / 12:43 paýlaşyldy!
170
:ah:ben sana hep usuyordum cunku kistim nakisdim bakisdim inkar etmiyorum da bunu seni sevmek gibi buyuk islere kalkisdim ve lutfen inkar etme sana en cok ben yakisdim.... :loveman:...dowamy...
10 2 6

ashklar neden bozulur, prensesa tarapyndan, 05.04.2020 / 11:56 paýlaşyldy!
170
cunku ashklar neden bozulur,iste bir kalp,bir kalbe girince abi cikmayin o kalpten ! saga sola bakmayin !!!:cry:...dowamy...
6 0 1

Seni söýdüm, Gunesh tarapyndan, 05.04.2020 / 11:49 paýlaşyldy!
170
Seni söýdüm. Söýüp bir gez beýgeldim Seni söýdüm. Has giňedi bu dünýäm. Ol ýeňles gylygma gazaply boldym Öz durmuş ornyma indi düşünýän. Adamlara has ynamly garadym Ýeňiş bilen tamam boldy gözlegim Kyn pursatym medet berdi kalbyma Jadyly däl-seniň ynsan gözleriň Kim men? Şu günlere çen Seni söýüp kimdigimi bildim men Ýeňil gopdym başymdaky öýme dek Diýdim “Ejiz bu dünýäde söýmmedik” Seni söýüp göz ýetirdim bir zada Kynç...dowamy...
7 0 4

Aşk mesajları..., Arzuw tarapyndan, 05.04.2020 / 11:47 paýlaşyldy!
170
Güneşin buz tuttuğu yerde bir alev görürsen, o bilki yalniz ve yalnız senin için yanan kalbimdir. Dünyadaki en güzel şeyi sana vermek isterdim, ama seni sana veremem ki?! Insanlar hep birilerinin peşinden koşarlar, ama dönüp de kendi peşlerinden koşanlara hiç bakmazlar Nice insanlar gördüm kalpleri bomboş ama mutlu, çok az insanlar gördüm kalpleri sevgiyle dolu ama aşk ateşiyle yanıp kovrulan, hüzünlü ve mutsuz!...dowamy...
7 0 3

Tapyşyk, Gunesh tarapyndan, 05.04.2020 / 11:41 paýlaşyldy!
170
*“Tapyşyk”*   Goşun bölüminden Enäň adyna Habar geldi: “Ogluň dereksiz ýitdi..! Ene diýdi: “O nähili dreksiz? Gidend-ä ol derek tutjak ýigitdi!..” Ötdi urşuň gutaranna ençe ýyl, Derek tapylmady oglundan onuň. Garaşdy ogluna Ene şonça ýyl.. Bir gün ýola saldy bir körpe oglun Nowbaharyň söweş guran ýerlerne Hem garaşdy derek bilip gelerne. Aýlandy inisi gözläp agasyn, Berýozalaň, sosnalaryň arasyn, Agasyndan ýaşy uly in...dowamy...
6 0 4

Sen nadersin?, Tesla tarapyndan, 05.04.2020 / 11:39 paýlaşyldy!
170
Ynjytma ynsanyn degme gownune, Birden gozden yasy aksa nadersin? Sen aglap gordunmi ynjap ynsandan, Birden sol yas senden aksa nadersin? Ya kemsitme ozuni gorkezip kemsiz? Birden kemin yuze cyksa nadersin? Kiceltme ynsany ulalyp censiz, Belent badyn peselayse nadersin? Bu gun sen baryna etme mahabat, Herkim seredip at galaysa nadersin? Bu gun sende bolsa ertir onda bor, Senem ona zar bolaysan nadersin?...dowamy...
10 5 8

Degismeler moduly, admin tarapyndan, 05.04.2020 / 10:44 paýlaşyldy!
170
Salam hormatly agzalar inede saytymyza degismeler moduly gosuldy.Bu modul saytymyzyn yokarsyndaky dana sozler yalydyr.Indi sizhem oz degismanizi gosup bilersiniz.Gosan degismeleriniz moderasiya tarapyndan tassyklanandan son saytymyzyn in asagynda her sahypa tazelenende taze degisme cykar.Arkayn sayta degisme gosup bilersiniz.Yone Turkmenistanyn kanunlaryny bozujy maglumatlary gosmak gadagandyr....dowamy...
9 0 3

"Seni yatladar", Begenchhh tarapyndan, 05.04.2020 / 08:46 paýlaşyldy!
Bahar, gelip gunesh nurun saçanda, Baglarda Bàgùller seni yatladar. Bagban zahmetinden gunça açanda, Gùlleñ ysy señ goynyñy yatladar. Gôrkùñe niçeler mayyldyr menem, Biparham daldiñle maña-da senem, Sebap añlapdym men gôzleriñdenem, Sebapsiz kineler seni yatladar. Wagtymam geçenok, doñupdyr misli, Sagat jykgyldayar yuwashja sesli, Aklym gaymalayar belentli pesli, Monjuk dey yyldyzlar seni yatladar. Yigit gownim señ màh...dowamy...
14 4 7

Birnäçe goşgular, Betje tarapyndan, 04.04.2020 / 22:55 paýlaşyldy!
170
1. Maňa bu dünýäde köp zat gerek däl Il deňinde öýüm-öwzarym bolsa Uzakdan ýakyndan myhman gelende Gaşyny çytmaýan gül ýarym bolsa Maňa bu dünýäde köp zat gerek däl Güzeran görmäge hünärim bolsa Çagalarym bn dynç alar ýaly Tomus kölegeli telärim bolsa Maňa bu dünýäde köp zat gerek däl Didarlaşyp durýan dostlarym bolsa Kyn günümde derdimi deň çekişjek Her sözi pent boljak hossarym bolsa Bir biregiň degnasyna degmäliň H...dowamy...
13 4 8

Dolanarmyn!!!, Tesla tarapyndan, 04.04.2020 / 22:45 paýlaşyldy!
170
Günler geçdi, aÿlar geçdi aýlanyp, Men garaşdym emma sen dolanmadyň, Niçe günler gezdim sensiz aglaÿyp, Dolan diýdim emma sen dolanmadyň. Sensiz ýalñyzlykdan çekýärin zary, Sensiz puşdur maňa dünyäniñ bary, Seni bir görsedim bolardym razy, Arzuwlam puç boldy sen dolanmadyñ.Seni soyle soyyadim soygimi hijem bilmedin.Soygumin gadryna yetmedin.Gelersin dolanyp bir gun yone ol gun gic bolar.Gyz hic hacan soyyan oglanynyza iki...dowamy...
11 9 5

Uzak ýaşamagyň syry, Arslanalayew tarapyndan, 04.04.2020 / 22:13 paýlaşyldy!
170
Adamlaryň hemmesi bolmasa-da, köpüsi uzak ýaşamak isleýär. Iň bolmanda, meniň gatnaşyp ýören adamlarym-a şeýle. Doglan günlerde ýa-da täze bäbek doglanda, hökman uzak ýaş dilenilmegi hem bu islegiň halk içinde nähili güýçlüdigini görkezýän bolsa gerek. Bir gezek bir dostuma: «Uzak ýaşamagyň syryny aýdaýynmy?» diýdim. «Aýt!» diýdi. «Uzak ýaşamak üçin maksat tutunmaly. Uludan-uly bolmaly özem». Ol birden gülüp goýberdi. Bi...dowamy...
10 1 6

bekel dedi siir, Merjenjanym tarapyndan, 04.04.2020 / 22:07 paýlaşyldy!
170
bekle dedi gitti ben beklemdim o da gelmedi olum gibi bi sey oldu ama kimse olmedi :gyy:...dowamy...
12 6 8

yalnizlik paylasilmaz siir, Merjenjanym tarapyndan, 04.04.2020 / 21:58 paýlaşyldy!
170
yalnizlik yasamda bir an hep yeniden baslayan disindan anlasilmaz ya da kocaman bir yalan kowdukca kovalayan paylasilmaz bir dusunde beni sana ayiran yalnizlik paylasilmaz paylasilsa yalnizlik olmaz.......dowamy...
9 2 3

"Ýatlaýaňmy senem meni?!", Arzuw tarapyndan, 04.04.2020 / 21:55 paýlaşyldy!
170
Men bilmen ýalan gülmegi, Men bilmen ýalan söýmegi, Söýseň ýürekden söýmeli, Budur durmuşyň dogrusy. Açdym bir radio aýdymy, Ýaňlanýar söýgi aýdymy, Ýatlatdy, ýene seni, Ýatlaýañmy senem meni?! Bu anlymyň ýazgydy, Başarmaryn ony pozmagy, Bu belki şeýle bolmaly, Indi oň başy öýmeli. Islemerin yza dönmegini, Islemerin meni söýmegini, Islegim bagtly bolmagy, Başymyň üsdünde ýeri... [i]Belki men seni hiç wagt görmek...dowamy...
10 4 9

Umumy: 465
<< 1 2 3 4 ... 24 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Degişmeler
Gutlaglar
Tanyşlyk
Kömek Gerek
Durmuşy wakalar
Oýlanmalar ummany
Goşgular (1)
Goşgular (2)
Saglyk
Ulanyjylaryň saýty
Programmirleme dilleri
Pully hyzmat we teklipler
Söwda satyk
Taze tehnologiyalar
Türkmen aydym saz sungaty
Sayt tazelikleri
Sayt hakynda
Aydymlar

Library Map
Turkmen halk ertekileri

Maglumat goşmak
Telefonumyñ zarýady %1 bolanda, ony zarýada goýanymda, özümi öljek bolup duran adamy hassahana ýetişdiren ýaly duýýan !!! Güneş
Statistika
#
wWw.Soyguli.Ru 2019-2020ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
By Kakabaýew Atamyrat
PerMaN