Içeri girAgza bol
Maglumat goşmak
Iman uçara meňzär haçanda ýokary galanda zatlar kiçi görüner
wWw.Halypa.Ru Halypalar Bu Ýerde

Deiňe agzalar üçin!

Maglumat goşmak
Angliýada bir türkmen otelde resepşnde oturan iňlise iňlisçeläp bir zat diýýämiş: tu ti tu tu tu diýip. Iňlisem, sorry dont undertasnd (bagyşlaň, düşünmedim) diýýämiş. Türkmen ýene - tu ti tu tu tu diýip gaýtalaýa diýä. Inlis - oh sorry i dont understand (bagyşlaň, düşünemok) diýip dur diýýä. Türkmen, aý nähili adam ekeniňaý, 22-nji otaga iki sany çaý getir diýänow (two tea to 22) diýipdir.
Statistika
#
wWw.Soyguli.Ru 2019-2020ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
By Kakabaýew Atamyrat
PerMaN