Hem yüzi gülen hemde ýüzimizi güldiren ynsanlary durmuşymyzdan hem etme Allam!
H A L Y P A . R U
W e B . S o y g u l i . R u
Agza: 11 Myhman: 5

Forum | Hemmesi | Erkin mowzuklar

Hemmäňize sorag?
Teswirler:
#1
  одиночка [off]
 Мне Проста ПохуЙ
 09.01.2022 / 10:45
menem düşünmedim
#2
  Lälijek bala [off]
 TeK pReNsEs
 09.01.2022 / 11:35
Cok sacma ya
#3
  LONE_WOLF [on]
 Adalat Barada Gürleýän Adalatsyzlar!
 09.01.2022 / 11:42
agras, bolmaly dal diyya
#4
  SAPALY [off]

 09.01.2022 / 11:58
Lalık şılkık sahel zada mdama yylgyryp
#5
  Lälijek bala [off]
 TeK pReNsEs
 09.01.2022 / 11:59
SAPALY agzanyň ýazgysy:
Lalık şılkık sahel zada mdama yylgyryp
Olar yaly gyza myllyk yeñil diyilyadamay
#6
  Aynajan [off]
 Adamömründe ikinjigezek ýalñyşmazlyk üçin ýalñyş&y
 09.01.2022 / 12:09
Edil çagajyk yaly sahel zada begenyan adamlara aydylyar
#7
  SAPALY [off]

 09.01.2022 / 12:15
Opşy aydylanda mn yaly bolyn çagadanam beter
#8
  Lälijek bala [off]
 TeK pReNsEs
 09.01.2022 / 14:05
SAPALY agzanyň ýazgysy:
Opşy aydylanda mn yaly bolyn çagadanam beter
Aslam malyş ekenina 04
#9
  KaprizKa [off]
 В эТоМ МиРе КРаСоТы - Не ХВаТаеТ ПРоСТоТы...
 09.01.2022 / 14:41
Aynajan agzanyň ýazgysy:
Edil çagajyk yaly sahel zada begenyan adamlara aydylyar
+++goldayan
#10
  KaprizKa [off]
 В эТоМ МиРе КРаСоТы - Не ХВаТаеТ ПРоСТоТы...
 09.01.2022 / 14:43
Sahel zada begenip, gynanyp alyp barsa menin pikirimche. Lillik shillik diyyaler velin sho adamlar chaga bolup gormedik yaly, ya chagaka ozuni sheydip alyp barandyrlarda...
#11
  aLyM [on]

 09.01.2022 / 16:29
Men aýdaýynmyy Gyz özüni çaga ýaly alyp barsa Bagtly bolanok . Ýeňil Kelle bolýa . Şonýaly Gyzlara Ýeňil Kelle diýilýä . Adamyň içindäki çagalyk Ölmese ol gowy zat , edil çagalygyndaky ýaly arassaçyl dogruçyl bolýa. Ýöne Mydama çaga ýaly bolmak , Özüňi Mydama Şonýaly alyp barmak , Onýaly zat ýok . Hemme zadyň belli Bir Çeni çaky bar (Oýnuňam). Karoçim Herkim diline gelen sözi diýäýýär öýdýän eýtseň beýle beýtseň eýle , Hemme adamyň içindede çagalyk bolsa gowy , ýöne Hemme wagt däl . Adam Ulaldygyça Oglanam Gyzam , agrasja asyllyja bolmaly . Çaga ýaly hemme zada Gülip durmaly , Ýa Özüňden Ulylar bilen degişip Üstünden gülip durmaly däl . Mydama çaga ýaly gyzlara Ýeňil kelle diýýäs bizä Binamys , Bir zat aýtsaň Ýüzünede almaýar namysam etmeýär , Siziň Pikiriňiz näme bilemok . Meň Pikirimçe Şeýle ýöne. Adam Özüni Her ýyl her gün Kellesini düşünjesini Ulaltmaly , Mydama çaga galamzok , Çagalygymyzy yzynada alyp bilemzok . Bu sözüňizem Biri Özünden tapyp aýdyp göýberipdir . Özbaşdak Many berenok .
#12
  Han_gyzy [off]

 09.01.2022 / 18:45
aLyM agzanyň ýazgysy:
Men aýdaýynmyy Gyz özüni çaga ýaly alyp barsa Bagtly bolanok . Ýeňil Kelle bolýa . Şonýaly Gyzlara Ýeňil Kelle diýilýä . Adamyň içindäki çagalyk Ölmese ol gowy zat , edil çagalygyndaky ýaly arassaçyl dogruçyl bolýa. Ýöne Mydama çaga ýaly bolmak , Özüňi Mydama Şonýaly alyp barmak , Onýaly zat ýok . Hemme zadyň belli Bir Çeni çaky bar (Oýnuňam). Karoçim Herkim diline gelen sözi diýäýýär öýdýän eýtseň beýle beýtseň eýle , Hemme adamyň içindede çagalyk bolsa gowy , ýöne Hemme wagt däl . Adam Ulaldygyça Oglanam Gyzam , agrasja asyllyja bolmaly . Çaga ýaly hemme zada Gülip durmaly , Ýa Özüňden Ulylar bilen degişip Üstünden gülip durmaly däl . Mydama çaga ýaly gyzlara Ýeňil kelle diýýäs bizä Binamys , Bir zat aýtsaň Ýüzünede almaýar namysam etmeýär , Siziň Pikiriňiz näme bilemok . Meň Pikirimçe Şeýle ýöne. Adam Özüni Her ýyl her gün Kellesini düşünjesini Ulaltmaly , Mydama çaga galamzok , Çagalygymyzy yzynada alyp bilemzok . Bu sözüňizem Biri Özünden tapyp aýdyp göýberipdir . Özbaşdak Many berenok .
Sag boluň alym gowy edip dusundirdiňiz Minnetdar
Maglumatlar

Giriş Aramyza goşul Parolymy_unutdym
Soyguli.Ru 2019-2021 ýyl
Ýene-de ulgamda!
© By (Web developer) Kakabaýew Atamyrat [We-Pro]
(Adminstrator) Perka

Яндекс.Метрика