Kynçylyklar wagtynda edilmedik aňsat işleriň üýşmegi bilen döreýär. (State)
H A L Y P A . R U
W e B . S o y g u l i . R u
Agza: 10 Myhman: 5

Forum | Gürrüňdeşlik | Aforizmler

Hakyky bolan waka:(
Teswirler:
#1
  Snickers [on]

 02.01.2022 / 09:43
Ýatan ýeri ýagty, imany hemra, jayy Jennetde bolsun!

Ýöne her zat bolsa bolsun emma jana kast etmeli däl şeýtmeklige tutuş dinimiz garşy
#2
  ReAl_GiRl [off]
 Вам не нужно знать все, просто знайте свое место.
 02.01.2022 / 09:44
Oran gynancly waka eken.
#3
  ReAl_GiRl [off]
 Вам не нужно знать все, просто знайте свое место.
 02.01.2022 / 09:45
Yatan yeri yagty jayy Jennetden bolsun
#4
  ReAl_GiRl [off]
 Вам не нужно знать все, просто знайте свое место.
 02.01.2022 / 09:48
Snickers agzanyň ýazgysy:
Ýatan ýeri ýagty, imany hemra, jayy Jennetde bolsun!

Ýöne her zat bolsa bolsun emma jana kast etmeli däl şeýtmeklige tutuş dinimiz garşy
Sen diyyanin dilde ansat.Kawagt yuregin gyssa oyede syganok.Yone bu gyzyn ozune gora sebapleri bar eken.
#5
  Lälijek bala [off]
 TeK pReNsEs
 02.01.2022 / 09:56
Snickers agzanyň ýazgysy:
Ýatan ýeri ýagty, imany hemra, jayy Jennetde bolsun!

Ýöne her zat bolsa bolsun emma jana kast etmeli däl şeýtmeklige tutuş dinimiz garşy
Hawa yone name etjegini bilmandir
#6
  Lälijek bala [off]
 TeK pReNsEs
 02.01.2022 / 09:57
ReAl_GiRl agzanyň ýazgysy:
Yatan yeri yagty jayy Jennetden bolsun
Hawa seyle bolsuniñ yakyn jorañy yitirmeklik gaty erwet duygy
#7
  ReAl_GiRl [off]
 Вам не нужно знать все, просто знайте свое место.
 02.01.2022 / 10:00
Lälijek bala agzanyň ýazgysy:
[c]ReAl_GiRl agzanyň ýazgysy:
Yatan yeri yagty jayy Jennetden bolsun
Hawa seyle bolsuniñ yakyn jorañy yitirmeklik gaty erwet duygy[/c]Menem in yakyn jorama yitirdim.Ol olmedi onki okuwymdan gaydamda shol yerde galypdy
#8
  XuLiGaNKa [off]
 Мне Проста ПохуЙ
 02.01.2022 / 10:01
yatan yeri yagty bolsun jayy jennetde bolsun mnm yakyn wagtda in gou klasdashymy joramy yitirdim
#9
  Lälijek bala [off]
 TeK pReNsEs
 02.01.2022 / 10:01
ReAl_GiRl agzanyň ýazgysy:
[c]Lälijek bala agzanyň ýazgysy:
[c]ReAl_GiRl agzanyň ýazgysy:
Yatan yeri yagty jayy Jennetden bolsun
Hawa seyle bolsuniñ yakyn jorañy yitirmeklik gaty erwet duygy[/c]Menem in yakyn jorama yitirdim.Ol olmedi onki okuwymdan gaydamda shol yerde galypdy[/c]Ol hic yashayanlygyny bilsenem bagt
#10
  Baby_ [off]
 Chocolate_delisi_♡
 02.01.2022 / 13:29
gatyy gynancly eken
yatan yeri yagty bolsun yzy yarasyn


menem dostym bardy....
(((
#11
  Snickers [on]

 02.01.2022 / 14:23
ReAl_GiRl agzanyň ýazgysy:
[c]Snickers agzanyň ýazgysy:
Ýatan ýeri ýagty, imany hemra, jayy Jennetde bolsun!

Ýöne her zat bolsa bolsun emma jana kast etmeli däl şeýtmeklige tutuş dinimiz garşy
Sen diyyanin dilde ansat.Kawagt yuregin gyssa oyede syganok.Yone bu gyzyn ozune gora sebapleri bar eken.[/c]Adalatly jogaby dine Alla berip bilya we Alla tabshyryp sonam dashdan shonun bolshuna syn etsen duyup bilyan hemde senyn aytyan ýürek gyssmaña rahatlyk girýär!

Sen aýt pikirinçe gyzyñ bu edeni adalatly jogap boldymy eysem?
#12
  Lälijek bala [off]
 TeK pReNsEs
 02.01.2022 / 16:22
Snickers agzanyň ýazgysy:
[c]ReAl_GiRl agzanyň ýazgysy:
[c]Snickers agzanyň ýazgysy:
Ýatan ýeri ýagty, imany hemra, jayy Jennetde bolsun!

Ýöne her zat bolsa bolsun emma jana kast etmeli däl şeýtmeklige tutuş dinimiz garşy
Sen diyyanin dilde ansat.Kawagt yuregin gyssa oyede syganok.Yone bu gyzyn ozune gora sebapleri bar eken.[/c]Adalatly jogaby dine Alla berip bilya we Alla tabshyryp sonam dashdan shonun bolshuna syn etsen duyup bilyan hemde senyn aytyan ýürek gyssmaña rahatlyk girýär!

Sen aýt pikirinçe gyzyñ bu edeni adalatly jogap boldymy eysem?[/c]Dogry agam ****** yenge bln gowmysynyz
Üýt. Snickers (13.01.2022 / 16:55) [1]
#13
  Aymyrat [off]

 04.01.2022 / 13:06
Gynandym ýatan ýeri ýagty bolsun jaýy jennetde bolsun
#14
  SAPALY [off]

 13.01.2022 / 15:07
Snickers agzanyň ýazgysy:
Ýatan ýeri ýagty, imany hemra, jayy Jennetde bolsun!

Ýöne her zat bolsa bolsun emma jana kast etmeli däl şeýtmeklige tutuş dinimiz garşy
dos sozıne balym so...
YONE DIN DIYENDE OLAN EDEN IŞI DUYBUNDEN YALNYŞA IKISI HEM ONARMANDYRLAR SAMSYKLAN SEYDAYMERSINA IKISI HEM GUNALI
#15
  Snickers [1s]

 13.01.2022 / 16:37
SAPALY agzanyň ýazgysy:
[c]Snickers agzanyň ýazgysy:
Ýatan ýeri ýagty, imany hemra, jayy Jennetde bolsun!

Ýöne her zat bolsa bolsun emma jana kast etmeli däl şeýtmeklige tutuş dinimiz garşy
dos sozıne balym so...
YONE DIN DIYENDE OLAN EDEN IŞI DUYBUNDEN YALNYŞA IKISI HEM ONARMANDYRLAR SAMSYKLAN SEYDAYMERSINA IKISI HEM GUNALI[/c]Dogryda welin ýöne bu zatlary diýmek bilen gyzy günäkälemedimä men ya oglany günäkärlemedim, men diñe "Ýöne her zat bolsa bolsun emma jana kast etmeli däl şeýtmeklige tutuş dinimiz garşy" diýdimä men. Meselem aýdaly šol iki sewäpkär ikimiz diýip meselem. Senä oglan menem gyz ok_my? indi aýt men özümiñ janyma kast etdim şondan soñ men nämäni üýgedip bilerin ? Ölemden soñ üytgedip bilmerin dogrymy ? Bu anyk; dinimiz jana kast etmäne düýbinden garşy  çykýar we herki ýagdaýdada sawyrlylygy talap etýär.
Allanyñ guduraty güçlidir şol sewäpden özüni heläklemän sawrly bolanda belkide muñada bir ujypsyzja gudraty bilen göwnüni göteräýjek bagt we "herki ýagdaýdada sawrlylygy özüne kesp etdi, aýdanymdan çykman beren ömrümi maña şükürler aýtdy" diyip o dünýäde ýalkanmagyna şu başyna düšen musypaty sewäp bolardymy nämemi... hullasy her bir ýagdaý her bir iş Allanyñ rugsadysyz bolmaz we Allanyñ her bir beren ishi synagdyr, bu dünýä gelmegimiziñ özi sygan şol sewäp gadagan işler gadagan bilmelidiris. Hullasy Allanyñ Muhammet S,A,W pygamberimiziñ gadagan diýen işleri bu biziñ gelejekgi pikirimize(gözöñimize) getirip bilmejek gowulyklary nazarda tutyp "etme" diýýip öwrän-öwrän nygtap diýip geçipdir! Šol sewäp nähili ýagdaýdada jana kast etmek düýbinden ýalñyš.
Maglumatlar

Giriş Aramyza goşul Parolymy_unutdym
Soyguli.Ru 2019-2021 ýyl
Ýene-de ulgamda!
© By (Web developer) Kakabaýew Atamyrat [We-Pro]
(Adminstrator) Perka

Яндекс.Метрика