:preved: ŞUTAYYK GOYYAN SOZLERNIZI KIM OYLAP TAPDYKA.
H A L Y P A . R U
W e B . S o y g u l i . R u
Agza: 12 Myhman: 3

Forum | Hemmesi | Agzalardan Interwyu

Sheyle yagdayda kim name etyarka?
Teswirler:
#1
  Murka [off]
 Insta:milashka0227
 11.12.2021 / 12:05
mena goni basga yerik serederdim
#2
  Yegen [16s]
 Geýäni jinsi, belli däl jynsy!!!
 11.12.2021 / 12:13
Mena goni gyz bolsa lublu tebya diyan, olam yerceken name diyan diya, eger oglan bolsa tanamadym diyan, olam tanadayynmy diya, menem binamysda bol diyan yzy sheydip gityada, gyz bolsa bir zat diysem atbet bermese sho gyzdan gozimi ayyramok.
#3
  Yegen [16s]
 Geýäni jinsi, belli däl jynsy!!!
 11.12.2021 / 12:14
Ashyk bolan yaly seretyan
#4
  Agent_007 [off]
 Söýýän seni Enkam❤
 11.12.2021 / 12:18
menä käwagt gidişýän köplenç özim çekýän utanjymdan))
#5
  Lalisa [off]

 11.12.2021 / 12:59
He he mena cekinip bashga yere seretyan )
Bir synpdashym bar sholar yaly yuzune seretseň gutardy, özüm gözümi aýyrýançam gözüni aýyrman serdip durýa, menem çekinip gözümi aýyrýan welin gülýä
#6
  Chocolate [off]
 Обожаю слушать ложь когда знаю правду
 11.12.2021 / 13:33
Goni bashga yere seredyan))
#7
  Aynajan [off]
 Adamömründe ikinjigezek ýalñyşmazlyk üçin ýalñyş&y
 11.12.2021 / 14:19
Göni başga ýere seredýän
#8
  Lisa_Gray [off]
 Özüňe gowy seret, saňa iň köp sen gerek!..
 11.12.2021 / 14:55
Gözüne seredip nä görgim
#9
  Han_gyzy [off]

 09.01.2022 / 10:04
Lalisa agzanyň ýazgysy:
He he mena cekinip bashga yere seretyan )
Bir synpdashym bar sholar yaly yuzune seretseň gutardy, özüm gözümi aýyrýançam gözüni aýyrman serdip durýa, menem çekinip gözümi aýyrýan welin gülýä
kim ol , ady nm
#10
  одиночка [off]
 Мне Проста ПохуЙ
 09.01.2022 / 10:48
menä seredip durýan özi çekmese özi seredip başlan bolsa gidişýän
Üýt. одиночка (09.01.2022 / 10:49) [1]
#11
  PowerTwo [off]

 09.01.2022 / 12:42
Howa goze seretmekdan basga isin yokmy diyan ol eger gyz bolsada seyle men halamayan gozume seretseler hijem
#12
  aLyM [on]

 09.01.2022 / 16:32
Gowy zat dälläý Biri seredip dursa , Ýöne Üstüňi Başyňy Sypatyňy Keşbiňi gözden geçirmek üçinem seredýäler . Menä menä diýip durmaň , Sizede biri seretse sizem Oňa öwrülip Üstüne başyna seredýäňiz Iň bolmanda , Başga tarapa seredýänem Bolsaňyz , Garşydaky adamdada Şonýaly ýagdaý gaýtalanýar
#13
  Sazanda_gyz [off]
 Söýýan seni Bakygeldim
 09.01.2022 / 16:40
Mena dendusym bolsa gidisyan yone
Ulyrak bolsa yereseretyab utanyp
Oglan bolsa yone gidisyan erjesip oylenip zat eden bolsa gidisemok ayal masgala yokmaya hichacanam yollasyna degilse
#14
  Baby_07 [off]

 11.01.2022 / 16:18
Srazu basga yere seredyan,halamok seredip dursalar.
Ka wagt ay bamy yuzumde diyyan.
#15
  Melike [off]

 12.01.2022 / 11:12
Oglan seredip görýär, gyz seretmäni görýär.
Maglumatlar

Giriş Aramyza goşul Parolymy_unutdym
Soyguli.Ru 2019-2021 ýyl
Ýene-de ulgamda!
© By (Web developer) Kakabaýew Atamyrat [We-Pro]
(Adminstrator) Perka

Яндекс.Метрика