Içeri girAgza bol
Maglumat goşmak
Adam näme etse özi eder,Emma sorasaň günäkär,Ýa durmuşdur ýa ýazgyt
wWw.Halypa.Ru Halypalar Bu Ýerde
Forum | Türkmen aydym saz sungaty
Maglumat goşmak
kavagt seylebir uzaklara gitmek islarsin yone,kakan rugsat bermez.by:prensesa
Statistika
#
wWw.Soyguli.Ru 2019-2020ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
By Kakabaýew Atamyrat
PerMaN