Içeri girAgza bol
Maglumat goşmak
Men menlik etme hic wagt
wWw.Halypa.Ru Halypalar Bu Ýerde
Forum | Pully hyzmat we teklipler
Maglumat goşmak
Egerde adam size ýamanlyk etse, giň boluň, oňa süýji beriň. Ýene ýamanlyk etse, ýene süýji, şekolat beriň. Ýene ýamanlyk etse, ýene-de süýji beriň. Goý süýji (сахар) kesel bolup ölsün .
Statistika
#
wWw.Soyguli.Ru 2019-2020ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
By Kakabaýew Atamyrat
PerMaN