Içeri girAgza bol
Maglumat goşmak
Bir gün ölmek üçin her gün ýashaýas. By: Orazjan
wWw.Halypa.Ru Halypalar Bu Ýerde
Forum | Durmuşy wakalar
Maglumat goşmak
Angliýada bir türkmen otelde resepşnde oturan iňlise iňlisçeläp bir zat diýýämiş: tu ti tu tu tu diýip. Iňlisem, sorry dont undertasnd (bagyşlaň, düşünmedim) diýýämiş. Türkmen ýene - tu ti tu tu tu diýip gaýtalaýa diýä. Inlis - oh sorry i dont understand (bagyşlaň, düşünemok) diýip dur diýýä. Türkmen, aý nähili adam ekeniňaý, 22-nji otaga iki sany çaý getir diýänow (two tea to 22) diýipdir.
Statistika
#
wWw.Soyguli.Ru 2019-2020ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
By Kakabaýew Atamyrat
PerMaN