Adamlaryň ýaşy olary söýgüden gorap bilmeýär, ýöne söýgi adamlary garrylykdan belli bir derejede goraýar.
H A L Y P A . R U
W e B . S o y g u l i . R u
Agza: 10 Myhman: 6
Forum | Nakyllar
Giriş Aramyza goşul Parolymy_unutdym
Soyguli.Ru 2019-2021 ýyl
Ýene-de ulgamda!
© By (Web developer) Kakabaýew Atamyrat [We-Pro]
(Adminstrator) Perka

Яндекс.Метрика