Içeri girAgza bol
Maglumat goşmak
Ishi düshse radnoý. Ishi düshmese bladnoý. By: Orazjan

Ýalňyşlyk!
Siz soraýan sahypa ýok! Bolan ýagdaýynda-da size görkezilmeýär

Maglumat goşmak
Angliýada bir türkmen otelde resepşnde oturan iňlise iňlisçeläp bir zat diýýämiş: tu ti tu tu tu diýip. Iňlisem, sorry dont undertasnd (bagyşlaň, düşünmedim) diýýämiş. Türkmen ýene - tu ti tu tu tu diýip gaýtalaýa diýä. Inlis - oh sorry i dont understand (bagyşlaň, düşünemok) diýip dur diýýä. Türkmen, aý nähili adam ekeniňaý, 22-nji otaga iki sany çaý getir diýänow (two tea to 22) diýipdir.
Statistika
#
wWw.Soyguli.Ru 2019-2020ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
By Kakabaýew Atamyrat
PerMaN