Içeri girAgza bol
UZFOR.UZ - BIZNING FORUM!


Forum
(4 / 1)

Pikirler
(3 / +2)

Agzalar
(6 / +3)

Albomlar
(0 / 0)

Saýt dükany
(12/4)

Saýtda
1 / 1

Aktiwler

Myhmanhana

Dolandyryjylar
Soňky paýlaşylan suratlar
» VIP Mowzuklar
- Adam Ömri nadip gecyar
Mowzuklar| Düzgünnama

Adam Ömri nadip gecyarÖmrüňizi nähili geçirýändigiňizi pikir edip gördüňizmi ? Ömrüňizi nähili geçirýändigiňizi pikir edip gördüňizmi ? Bu soragyň jogabyna görä, umuman alanyňda garramaklyk üçin aralykda näçe wagtymyzyň bardygyny pikirlenersiňiz.Ynsan ogly durmuşda näçe ýol ýöreýär, nääçe näçe gep gepleýär, näähili ýatýar, nääçe ýylllap işleýär ? Bilim adamlary aslynda diňe 5 ýyl ýaşaýanamyzy aýtýar (goçme manyda). serediň ortaça ynsanyň ýaş dowamy
awtor: admin | teswirler: 0 | okaldy: 1 | halandy: 0 | Şugün, 10:47

yone islamok galmak sensixGulen pursat guller achan, gam-gussanyng nepi gulum Keshbin kalbda, surat elde, meni ayap saklan gulum Yalnysh belki soymek guli,bashga kimsa berlen sozli Gul arasy tiken kibi,girmek islarmi bu yanan kalply Yone islanok galmak yeke, sensiz men onsuzam yalnyz Ajap gunler tertip tertip, sensiz emma yanmaz yyldyz Unji kalbda ynan umyt, meni terk etmegin hergiz Neylarin men bilmen indi, senin keshbin gorman gitmek Asmanda per dowamy
awtor: Alixan | teswirler: 0 | okaldy: 1 | halandy: 0 | Şugün, 10:28

DünýäniňEý köňül, söýme gülün, hary köpdür dünýäniň, Mal bilen aldar seni, aýýary köpdür dünýäniň, Perdeýi diniň ýakar, zengary köpdür dünýäniň, Söhbetinde bolmagyl, hummary köpdür dünýäniň, Kyl hezar, elbetde, sen, murdary köpdür dünýäniň. Surat eýläp tä ezel, berdi saňa akly bejan, Rahat istäp köhüňni, gaflatda goýma bir zaman, Tä ajal ýeten güni, basgaý garaňky bir duman, Ýüz ukybet birle gelgeý, hem ýene dowamy
awtor: Orazmuhammet | teswirler: 0 | okaldy: 1 | halandy: 0 | Şugün, 06:54

SalamSalam hormatly agzalar bu gun saytymyz yenede oz ishine baslady. dowamy
awtor: admin | teswirler: 1 | okaldy: 3 | halandy: 1 | Düýn, 21:47
wWw.Soyguli.Ru 2018-2019ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
© By Kakabaýew Atamyrat