Içeri girAgza bol
Maglumat goşmak
Men hickime ikinji shansy bermerin cunki birinjisinde yaralan ikinjisinde oldurip biler.
MegaTime.uz - siz kutgan portal!!!
wWw.Halypa.Ru Halypalar Bu Ýerde
Saýdymyz Liderleri»Lider bolmak


Forum
(465 / 1272)

Kitaphana
(12)

Agzalar
(220)

Albomlar
(16 / 169)

Saýt dükany
(12/4)

Saýtda
1 / 2

Aktiwler

Ýüklemler
(0)

Dolandyryjylar
Soňky paýlaşylan suratlar
Saýtymyzyň göreldeli agzalary!
Arslanalayew [off]
Meniň Her işde bir haýyr bardyr atly mowzugymy 6 gezek haladylar we maňa Forumyň göreldeli agzasy medaly, +600 ball, +6 manat, 3 günlik Gold
prensesa [off]
Meniň ynan Parahadym atly mowzugymy 6 gezek haladylar we maňa Forumyň göreldeli agzasy medaly, +600 ball, +6 manat, 3 günlik Gold hasap, halanylan
Merjenjanym [off]
Meniň sana en cok ben yakisdim atly mowzugymy 6 gezek haladylar we maňa Forumyň göreldeli agzasy medaly, +600 ball, +6 manat, 3 günlik Gold hasap,
Arslanalayew [off]
Meniň Uzak ýaşamagyň syry atly mowzugymy 6 gezek haladylar we maňa Forumyň göreldeli agzasy medaly, +600 ball, +6 manat, 3 günlik Gold hasa
» VIP Mowzuklar
- ynan Parahadym
- Her işde bir haýyr bardyr
- sana en cok ben yakisdim
- Uzak ýaşamagyň syry
* Туркменские песни
* Андроид Проограммы
* Минусы
* Туркменские клипы
* Приколы
Mowzuklar| Düzgünnama
Bagtly ýigit bilýäňmi???, Betje tarapyndan, Düýn, 19:22 paýlaşyldy!
170
Sen şeýle bir bagtly ýigit bilýäňmi?? Daşyň gurşasada onlarça gyzlar Dünýäň bir burçunda kalbynda seni Ezizläp oturan duýguçyl gyz bar. Sen şeýle bir bagtly ýigit bilýäňmi?? Günde seniň adyňy müň goşga salyp Dünýäň bir burçunda ukudan galyp Bir gyz otyr ele galamyn alyp Sen şeýle bir bagtly ýigit bilýäňmi?? ,,Ezizim" sözüni aýtýarlar müňläp Bir gyz bar belkide syryn açmadyk Dillenmedik yşgyn kalbynda gizlän Sen şeýle...dowamy...
4 3 2

HEKAÝA (Durmushda bolan gynançly waka), Arslan Alayew tarapyndan, Düýn, 18:37 paýlaşyldy!
170
Gyzy:Salam atajan (yagny kakajan), Atasy: Salam. Gyzym sana name boldy? Name yuz gozlerin agaryp gidipdir, gowumy yagdaylaryn? Gyzy:Bilmedim shu gunler kan mazam yok okuwdanam jogap alp gaytdym. Atasy:Hany guzym bir yanyma gel.. Gyzy: Yuwashlyk bilen admini basyp oz atasynyn yanyna yoremane bashlady...ine birdenem gyz hushundan gitdi.. Atasy: Gyzym, gyzym sana name boldy gyzym? Gozuni ach gyzym, meni gorkuzma jan gyzym ac...dowamy...
6 1 0

Setirler, Betje tarapyndan, Düýn, 13:17 paýlaşyldy!
170
1.Oglany agraslyk bezär Baýlyk däl; Gyzy agraslyk bezär owadanlyk däl! 2. Naharyň tagamy duzuna bagly Dutaryň owazy sazyna bagly. Ýürekde ýerleşýän päk söýgi bolsa Diňe oglana däl gyzada bagly! 3.Bolýar ilden gizläýin men söýgimi Ýöne senden öz duýgymy gizlemen Ynan maňa agyr sütem etseňde Senden özge ýary asla gözlemen 4.Özüňi beýle belentde tutma ýaprak bolsaň ýel alar, toprak bolsaň sil alar, gadyr bilmeseň eliňdäki...dowamy...
11 8 10

kim shu uc sozi eshtmek isleya, prensesa tarapyndan, Düýn, 09:56 paýlaşyldy!
170
:lol::lol:Kim eshtmek isleya su 3 sozi: 1)Obeda 2)Cenli 3)Yat :lol: Hokman yazyn! by:prensesa...dowamy...
4 3 0

oglanlara nesihatym, prensesa tarapyndan, 07.04.2020 / 16:21 paýlaşyldy!
170
Hichacan gyzy ozune soydurme eger,almajak bolsan Sebabi sen gidersin onda yaraly yuregi hemde gozyashlar galar...dowamy...
3 1 1

Bagt bazarynda, Betje tarapyndan, 07.04.2020 / 16:10 paýlaşyldy!
170
Bu gün üýtgeşik bir bazara düşdüm Jan çekýär sesine bat berip küýki: ,,Puluň bolsa tapylmajak zat ýokdur!" ...Ýassyk satyn aldym tapmadym uky Ýenede bir ýerden edindim derman Näçe pul bolsada tapmadym saglyk Nahar satyn aldym äpet aşpezden Işdä soranymda ,,Ýok" diýdi eglip Ynhada bir ýerden arzan dost tapdym Wepasyn tapmana gynandym çala Hemem satyn aldym bir ýetim ýigdi Ejesin tapmadym ullakan pula Bir gözel gyz tapdy...dowamy...
5 2 2

yurekden soyen yazar, prensesa tarapyndan, 07.04.2020 / 15:54 paýlaşyldy!
170
Ilkinji sms ne gyz yazar nede oglan ilkinji sms yurekden soyen yazar. by:prensesa...dowamy...
3 1 1

ynan Parahadym, prensesa tarapyndan, 07.04.2020 / 15:38 paýlaşyldy!
170
Menin omrum sana baglydyr ynan, Yuregimi men sana bermisem ynan, Yyllar gecsede,aylar-gunler otsede, Seni soyjegime muny soz beryan ynan. Barynda sen yasayan, Her demimde yatlayan, Oz ozumden gabanyan, Hic mahrinden ganmayan. Seni eziz gorenim, Omrum sana berenim, Soz beryarin soygulim, Yalnyz seni soyerin. Soyen yigidim Parahadym senin un...dowamy...
14 12 6

manyly Sözler, Shazada tarapyndan, 07.04.2020 / 15:31 paýlaşyldy!
170
Bay bilen Garybyñ yeke-täk tapawudy öz wagtlaryny ulanyp bilishlerindedir. *** Eger kömek etmäne mümkinçiligiñ bar bolsa kömek et! *** Üytgeyän zat yok aslynda,ölimden bashga,shol bir asman shol bir nesibe. *** Wagt ökde bir mugallymdyr,emma gynansakda ol öz okuwchylaryny öldirer. *** Bashgalara kömek edene Alla-da kömek edyär. *** Seniñ nägilelik bildirip yören durmushyny kimdir biri arzuw edyär... -bar zadyña shükür et!...dowamy...
4 4 3

Söýgi ody hekaýa, Gunesh tarapyndan, 07.04.2020 / 14:50 paýlaşyldy!
170
Söýgi ody Heniz çagalygyň dünýäsinden saplanmankam, kakam etrap merkezindäki mekdebe müdir  bellendi. Men kakamyň täze ýerde işlejegine begensemem, obamyzdan göçmeli boljakdygymyza gyýyldym. Onuň sebäbini  şol mahal gaty bir aňşyrmasamam, içimde bir ýerlerde nähilidir bir ünjiniň bardygyny syzýardym. Onuň nämedigine düşünjek bolup,  beýnime agram salýardym. Meniň gijelerine rahat ýatyp bilmeýändigimi ejem badabat duý...dowamy...
9 7 3

SEVGI MUHABBAT..., Orazjan tarapyndan, 07.04.2020 / 14:36 paýlaşyldy!
170
Muhabbatning rashkdan yaqinroq dosti bomaganidek... Undan battaroq dushmani ham ýoq... Muhabbatni shirin taomga qiyoslasak, unda rashk tuz boladi. Kopayib ketsa shor, kamaysa bemaza. Ortacha bolgani yaxshi... Chin muhabbat huddi bir sarobga oxshaydi, hamma u haqda gapiradi, lekin hech kim uni kormagan... Tanishish... Uchrashish... Qiziqish... Yoqtirish... Soginish... Sevish... Baxt... Rashk azobi... Uzoqlashish... X...dowamy...
7 5 1

Internetdàki sôygi..., Begenchhh tarapyndan, 07.04.2020 / 14:32 paýlaşyldy!
Internet açan gùnùm asyk boldum Merjene, olam diydi:"ay oglan azaryñ bermesene". Ondan umydym ùzdùm, soñra yazdym Jerene, olam yazma diyensoñ, yazdym Ogulseneme. Bir ay yaly gurleshdim, olam meni tashlady, shol gùnùñem ertesi, Leyli yazyp bashlady. Ùç ay yaly gurleshdim, soñ o-da gitdi elimden. bir gùn salam hat geldi, Akja gyz Almagùlden. Sôyùsheli diyemde, tapdy mùñ bir bahana, soñ men oña yazmadym. ashyk boldum Bah...dowamy...
16 7 6

Dogry dalmi?, Tesla tarapyndan, 07.04.2020 / 14:30 paýlaşyldy!
170
Hic wagt adamlardan bahana gozleman! Isleyan adam-YAZAR, Gerek bolsan-JAN EDER, Goresi gelse-TAPAR, DOGRY DALMI!!!...dowamy...
12 4 8

Siz haysy welayatdan, admin tarapyndan, 07.04.2020 / 13:48 paýlaşyldy!
170
Salam hormatly Agzalar.Bu mowzukda her kim oz welayatyny saylasyn.Sonda biz Kimin niredendigini bileris...dowamy...
16 8 2

Saytymyza beryan bahanyz, admin tarapyndan, 07.04.2020 / 12:42 paýlaşyldy!
170
Sayt barada...dowamy...
15 5 8

Gepleshik yone sonuna cenli okan, prensesa tarapyndan, 07.04.2020 / 12:40 paýlaşyldy!
170
iki soyguli dermanhana barya shol taydaky geplesik kiz: -Yusuf sen alacakdin?soylesene... oglan: -He...ben sey alicam kiz: -Ilac alicam demisdin ya... oglan: -Eeee abicim.benim sol yanimda bir ari var. doctor: -kalptemi? oglan: -Aynen ama cok canim yaniyor ya.Sizde boyle kalp agirsina iyi gelen bir ilac varmi? doctor: -Nasil bir agiri?bicak batmasi gibimi ? oglan: -aynen oyle .Sanki biri picagi almis kalbime saplamis oyu...dowamy...
16 5 7

Söýmändir meni!!, Betje tarapyndan, 07.04.2020 / 12:37 paýlaşyldy!
170
Bu gün göz ýetirdim ähli bar zada Çyndyr öýdüpdim bolamsoň sada Men düşünemok söýgädä kada Söýüpdim men ony söýmändir meni! Geçirdim bäş ýylymy ynanyp söýgä Bildirmmän baglapsyň o ýalan duýga Kemsinýän her gezek taý ýok dp maňa Söýüpdim men ony söýmändir meni! Günler geçer her gün dogar täze gün Çydaryn çekerin bolsa näçe kyn Näçe kyn bolsada men ejizlemen Söýüpdim men ony söýmändir meni! Söýmedik söýginiň kadasyn bilm...dowamy...
13 7 8

Seni Gabanyan, Shazada tarapyndan, 07.04.2020 / 12:32 paýlaşyldy!
170
Her yazandan,her sorandan gabanyan, Senem diyyäñ näme üçin beyle gabanyañ? Nädip gabanmayyn seni,meniñ yekejäm, Sebäp senden özgäñ söygüsini yigrenyän. *** Sensiñ meniñ yashayshymyñ sebäbi, Yüregimde bolmaz senden özgä yer. Söz beryärin söymerin senden bashgany, Sebäp seni öz-özimden gabanyan. *** Nesip bolsa Inshallah bolarys biz bagtly, Sebäp seniñ söygiñ maña shony öwretyär. Söz beryärin seni etjegime bagtly, Meryemim...dowamy...
8 4 2

Soyenime., Sagyzy tarapyndan, 07.04.2020 / 11:45 paýlaşyldy!
170
Soyenime doneyin! Ol sese gaharlanyp gasyn cytanyna soyyan seni yekejam diyen dillerine doneyin. Wah bu wagta cenli nirlerde boldyn ezizim. Sen yaly meni bagtly edip yigidi.Hudayjan nirelerde gizledi. Emma ol gun nesip etdi allajan seni mana dusyrdy. Men seni hicwagt gynandyrman soyenim senin mawy gozlerini soyerin. Mana bakyslaryny soyan diyen sozlerini soyerin. Allajan sen ayyrmasyn hudayym. Garaja gozlerime sen baks...dowamy...
13 11 6

Biri bilen çäklenmäň, Arslanalayew tarapyndan, 07.04.2020 / 10:44 paýlaşyldy!
170
Günleriň birinde Mälik şa baş wezirini ýanyna çagyryp: “Köşgüň iň sowatly alymy kim?” diýip sorapdyr. Baş wezir köşkdäki alymlary we olaryň ýagdaýyny birin-birin sanap ugrapdyr. “Pylany alym hasap-hesipden, binagärlikden ökde. Pylany müneçjimçilikden gowy baş çykarýar. O pylany bolsa hak-hukukdan ussat. Ýene biri bar, harby tilsimlere ezber. Ýene birisi bar, ýer-ýurt ylymyny, geografiýany takyk bilýär…” diýip, her birini...dowamy...
11 1 5

Umumy: 465
1 2 3 ... 24 >>

Forum Map
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Degişmeler
Gutlaglar
Tanyşlyk
Kömek Gerek
Durmuşy wakalar
Oýlanmalar ummany
Goşgular (1)
Goşgular (2)
Saglyk
Ulanyjylaryň saýty
Programmirleme dilleri
Pully hyzmat we teklipler
Söwda satyk
Taze tehnologiyalar
Türkmen aydym saz sungaty
Sayt tazelikleri
Sayt hakynda
Aydymlar

Library Map
Turkmen halk ertekileri

Maglumat goşmak
Angliýada bir türkmen otelde resepşnde oturan iňlise iňlisçeläp bir zat diýýämiş: tu ti tu tu tu diýip. Iňlisem, sorry dont undertasnd (bagyşlaň, düşünmedim) diýýämiş. Türkmen ýene - tu ti tu tu tu diýip gaýtalaýa diýä. Inlis - oh sorry i dont understand (bagyşlaň, düşünemok) diýip dur diýýä. Türkmen, aý nähili adam ekeniňaý, 22-nji otaga iki sany çaý getir diýänow (two tea to 22) diýipdir.
Statistika
#
wWw.Soyguli.Ru 2019-2020ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
By Kakabaýew Atamyrat
PerMaN